Rada Miasta Toruń - Polityka - samorząd


Zdjęcie: Radni Torunia Polityka samorząd ototorun

Beszczyński Jarosław - Radny Miasta Torunia, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, Przewodniczący Klubu Radnych Czas Gospodarzy Cichowicz Maciej - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Torunia Czyżniewski Marcin - Przewodniczący Rady Miasta Torunia Frąckiewicz Marian - Radny Miasta Torunia, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Gołębiewski Jakub - Radny Miasta Torunia Gulewski Paweł - Radny Miasta Torunia, Przewodniczący Komisji Rozwoju, Strategii Miasta i Gospodarki Przestrzennej Jakubaszek Michał - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Torunia Jóźwiak Bartłomiej - Radny Miasta Torunia, Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP Klabun Wojciech - Radny Miasta Torunia, Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych, Kowalska Sylwia - Radna Miasta Torunia, Przewodnicząca Klubu Radnych Czas Mieszkańców Kowalski Jacek - Radny Miasta Torunia, Przewodniczący Komisji Oświaty, Sportu i Turystyki. Królikowska-Ziemkiewicz Barbara - Radna Miasta Torunia Krużewski Maciej - Radny Miasta Torunia Litwin Barbara - Radna Miasta Torunia Olszta-Bloch Magdalena - Radna Miasta Torunia, Przewodnicząca Komisji Rewitalizacji Miasta Rzymyszkiewicz Michał - Radny Miasta Torunia, Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych. Szuba Ludwik - Radny Miasta Torunia, Przewodniczący Komisji Budżetu, Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość Tuszyńska Dagmara - Radna Miasta Torunia Waczyński Witold - Radny Miasta Torunia Walkusz Łukasz - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Torunia Wiśniewski Paweł - Radny Miasta Torunia, Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu Wojtasik Karol - Radny Rady Miasta Torunia, Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Kultury i Promocji Zając Danuta - Radna Miasta Torunia, Wiceprzewodnicząca Komisji Rewitalizacji Miasta Ząbik Jan - Radny Miasta Torunia Żejmo-Wysocka Krystyna - Radna Rady Miasta Torunia, Wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Kultury i Promocji

Reklama
 Reklama