Przed nami pierwsza po wakacjach sesja sejmiku

Kujawsko-Pomorskie, Przed pierwsza wakacjach sesja sejmiku - zdjęcie, fotografia
Portal ototorun.pl 31/08/2019 09:00

W poniedziałek (2 września) odbędzie się IX sesja sejmiku województwa VI kadencji. W porządku obrad m. in. informacja na temat kontroli w przedsiębiorstwach, które ze względu na profil działalności mogą być potencjalnym źródłem skażenia środowiska. Spodziewane jest przyjęcie uchwały przekazującej toruński kinoteatr Grunwald, przechodzący obecnie założoną z rozmachem modernizację, marszałkowskiemu Teatrowi Muzycznemu, który będzie miał tu swoją siedzibę.

Informację o wynikach kontroli przedstawi wojewódzka inspektor ochrony środowiska Elwira Jutrowska. Zakłady prowadzące działalność gospodarczą dzieli się - ze względu na profil ich aktywności i związaną z tym uciążliwość, jaką stanowią lub mogą stanowić dla środowiska - na pięć kategorii określających częstotliwość wymaganych kontroli. Do pierwszej kategorii należą zakłady dużego ryzyka wystąpienia, w wyniku poważnej awarii, skażenia środowiska - dlatego muszą być kontrolowane przynajmniej raz w roku.

To firmy przetwarzające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; firmy posiadające instalacje technologiczne, których rozszczelnienie może być źródłem groźnej emisji do środowiska; wielkoprzemysłowe fermy tuczu trzody chlewnej; zakłady przetwarzające odpady sprowadzane z zagranicy.

Takich przedsiębiorstw na terenie województwa kujawsko-pomorskiego mamy jedenaście. Do drugiej kategorii należą zakłady, które powinny być kontrolowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska nie rzadziej niż raz na trzy lata. Zakłady zaklasyfikowane do trzeciej kategorii są sprawdzane co cztery lata, a do czwartej – co pięć lat. Dla zakładów kategorii piątej, które uważa się za bezpieczne dla środowiska,  nie ma określonej częstotliwości kontroli. 

Radni zapoznają się także ze sprawozdaniem z realizacji w 2018 roku Kujawsko-pomorskiego programu na rzecz ekonomii społecznej do roku 2020 oraz rozpatrzą wprowadzenie zmian w uchwale dotyczącej ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W związku z decyzją wojewody kujawsko-pomorskiego stwierdzającej nieważność podjętej przez sejmik przed wakacjami uchwały w sprawie przyjęcia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego, zarząd województwa - po uwzględnieniu uwag wojewody do tego dokumentu - ponownie przedkłada sejmikowi projekt uchwały w tej sprawie. Przyjęcie planu jest niezbędne i korzystne dla rozwoju regionu.

Sejmik najprawdopodobniej zgodzi się na dokonanie darowizny budynku dawnego kinoteatru Grunwald w Toruniu na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego. Zbudowany na początku dwudziestego wieku gmach, przejęty przez samorząd województwa po kilku latach bezużytecznego niszczenia, po połączonej z solidną przebudową rozbudowie pomieści dużą scenę teatru. Inwestycja będzie współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.

Partnerem modułu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Przed nami pierwsza po wakacjach sesja sejmiku komentarze opinie

Dodajesz jako: |

Ogłoszenia PREMIUM

Usługi rachunkowo-księgowe

Licencjonowane Biuro Rachunkowe Emilia Dryps: - uprawnienia Ministra Finansów, wieloletnie doświadczenie, - KPiR, ryczałt ewidencjonowany, -..


Reklama
 Reklama