Poznaliśmy najlepszego nauczyciela w naszym województwie. To belfer z Torunia! [FOTO]

Szkoły i licea, Poznaliśmy najlepszego nauczyciela naszym województwie belfer Torunia! [FOTO] - zdjęcie, fotografia
  • Fotka nr 0 z 4
  • Fotka nr 1 z 4
  • Fotka nr 2 z 4
  • Fotka nr 3 z 4
Portal ototorun.pl 14/08/2018 09:50

Marszałek Piotr Całbecki przyznał nagrodę dla najlepszego nauczyciela w województwie kujawsko-pomorskim.

Został nim Jan Myrcha, nauczyciel w Zespole Szkół nr 1 w Toruniu. Wyróżniony został także 1. Szczep Harcerski ,,Błękitna jedynka” z Górska w powiecie toruńskim. W kategorii "Edukacja" za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej nagrodzono również trójkę nauczycieli z regionu: Krystynę Bieniek, Zbigniewa Zygorę i Karinę Caban.

- Nagrody Marszałka to nasze najbardziej prestiżowe wyróżnienia, przyznawane za najwartościowsze dokonania w istotnych obszarach działalności publicznej i społecznej, profesjonalnej i biznesowej - mówi rzecznik marszałka województwa, Beata Krzemińska.

Jan Myrcha to nauczyciel w Zespole Szkół nr 1 w Toruniu, otrzymał nagrodę za aktywizowanie młodych ludzi do działań społecznych i propagowanie postaw patriotycznych. Jan Myrcha w swej pracy pedagogicznej propaguje zagadnienia związane z obronnością państwa, wojskowością i wartościami żołnierskimi. Jest twórcą i opiekunem klas mundurowych, organizatorem wielu pozaszkolnych inicjatyw dla swoich podopiecznych (m.in. obozy szkoleniowe, zawody strzeleckie). Jego uczniowie współorganizują uroczystości patriotyczne w regionie, aktywnie w nich uczestnicząc.

1.Szczep Harcerski ,,Błękitna Jedynka” z Górska (gmina Zławieś Wielka, powiat toruński) otrzymał nagrodę marszałka za działalność wychowawczą prowadzoną wśród młodzieży przez pracę i zabawę. Podczas dwudziestu lat działalności Szczep angażował się w wiele akcji kształtujących prawidłową postawę i edukację młodzieży w różnych dziedzinach.: przeciwdziałania uzależnieniom, propagującym bezpieczną jazdę i właściwe zachowania na drodze. Harcerze organizują i uczestniczą w uroczystościach historyczno-rocznicowych na terenie gminy Górsk, angażują się w życie parafii w Górsku i Przysieku. Pomagają też miejscowej ludności (podczas zagrożenia powodziowego w 2010 roku w Czarnowie harcerze pomagali mieszkańcom budować tamę).

Wyróżnienia w kategorii ,,Edukacja” otrzymali:

- Krystyna Bieniek, nauczyciel, bibliotekarz w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i niesłyszącej  w Bydgoszczy za całokształt pracy pedagogicznej,

- Zbigniew Zygora, nauczyciel geografii z Inowrocławia, wyróżniony za całokształt pracy pedagogicznej , opiekun 70 finalistów i 20 laueatów zawodów cenralnych Olimpiad,

- Karina Caban, wicedyrektor w Szkole Podstawowej Nr 23 we Włocławku, która ma na swoim koncie wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej, pod jej kierunkiem uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności z języka angielskiego.

fot. Andrzej Goiński

Partnerem modułu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Poznaliśmy najlepszego nauczyciela w naszym województwie. To belfer z Torunia! [FOTO] komentarze opinie

Dodajesz jako: |

Ogłoszenia PREMIUM

Usługi rachunkowo-księgowe

Licencjonowane Biuro Rachunkowe Emilia Dryps: - uprawnienia Ministra Finansów, wieloletnie doświadczenie, - KPiR, ryczałt ewidencjonowany, -..


Reklama
 Reklama