7°C bezchmurnie

Gmina Chełmża zwróci seniorom za leki

Zdrowie, Gmina Chełmża zwróci seniorom - zdjęcie, fotografia

Już w marcu ponownie ruszy program, który ma zmniejszyć wydatki osób starszych na leki. Pomoc może wynieść do 150 zł dla jednej osoby.

Program osłonowy wystartuje po raz piąty, a pierwszy raz zrealizowano go w 2014 roku. O pomoc ubiegać będą mogli się mieszkańcy gminy Chełmża: kobiety w wieku 60 lat i więcej oraz mężczyźni w wieku 65 lat i więcej. Program skierowany jest do seniorów gospodarujących samotnie, których dochód jest mniejszy niż 1 268,00 zł netto oraz seniorów gospodarujących w rodzinie, których dochód nie przekracza 1 028,00 zł netto. Osoby samotne mogą uzyskać wsparcie w wysokości do 100 zł, z kolei osoby w rodzinie do 150 zł.

Wsparcie można uzyskać, składając wniosek oraz załączniki:

- dokument potwierdzający wysokość otrzymywanego dochodu,

- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, które jest ważne przez okres 6 miesięcy,

- ksero recept z miesiąca, w którym wniosek został złożony,

- oryginał faktur wystawiony na osobę składającą wniosek. W przypadku sprzedaży zamiennego leku, do wniosku powinna być dołączona adnotacja farmaceuty, iż sprzedany lek jest zamiennikiem leku figurującego na kserokopii recepty.

Program z roku na rok jest coraz popularniejszy, a mieszkańcy gminy, którzy z niego korzystają, zaznaczają, że najważniejszy jest fakt, iż za zaoszczędzone pieniądze mogą zaspokoić podstawowe potrzeby.

fot. pixabay


Gmina Chełmża zwróci seniorom za leki komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się